Lista aktualności Lista aktualności

SZKOLENIE STRAŻNIKÓW LEŚNYCH Z INSPEKTORAMI TRANSPORTU DROGOWEGO

Pierwsze wspólne szkolenie strażników leśnych z inspektorami transportu drogowego

W dniach 19-20 lutego br. strażnicy leśni z nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, podczas których wymienili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu transportu drewna.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Ochrony Mienia, Obronności i BHP RDLP w Szczecinie w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Bartłomieja Budzisza i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana  Sławomira Wencla, które jest realizowane w praktyce poprzez wspólne akcje kontrolne, ukierunkowane na sprawdzanie legalności przewożonego drewna.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy. Strażnicy leśni przedstawili swoje uprawnienia i kierunki działań, podzielili się także wiedzą z zakresu klasyfikacji i sortymentacji surowca drzewnego oraz omówili obowiązujące w Lasach Państwowych dokumenty związane z  obrotem drewnem. Natomiast inspektorzy z WITD w Szczecinie, przedstawili stan prawny dotyczący przewozu drewna, zasady przeprowadzania kontroli pojazdów przewożących drewno, sposoby dokonywania pomiarów drewna i określania jego gęstości.  

Szkolenie była doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy oraz powiększenia zasobu wiedzy obydwu służb.

 

Tekst: Andrzej Kubler